Regulamin promocji WIELKANOC W SKLEPIE KANGURA  11.04.2022-17.04.2022

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji przeprowadzanej w sklepie internetowym sklepkangura.plw którym w czasie trwania promocji prowadzona będzie sprzedaż detaliczna w dniach 11-17.04.2022r. Od 11.04.2022r. od godziny 13:00 do dnia 17.04.2022r. do godziny 23:59.

2. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich klientów sklepu.

3. W ramach promocji każda osoba, która w okresie od 11.04 od godziny 13:00 do dnia 17.04.2022 do godziny 23:59 w sklepie internetowym sklepkangura.pl znajdzie ukrytą pisankę, otrzyma kod rabatowy na darmową wysyłkę Orlen Paczką w wysokości 8,99zł przy zakupie ubrań lub innych towarów marki PRZEDSZKOLIADA.PL.

4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, kuponami ani kartami rabatowymi.

5. Promocja nie łączy się z wyprzedażą.

6. Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne na stronie internetowej sklepkangura.pl .

7. Każdy z klientów może wykorzystać kod rabatowy na darmową wysyłkę Orlen Paczką jednorazowo na cały okres trwania promocji.

8. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do zwrotu zakupionych w sklepie rzeczy odnosi się wyłącznie do rzeczy nieużywanych przez konsumenta. Klient otrzyma zwrot środków w kwocie równej cenie uiszczonej przez klienta za tenże towar. Zwrot środków wykonany będzie w tej samej formie w jakiej uiszczona została przez klienta cena za zwracany towar. W przypadku zwrotu zgodnego z umową towaru zakupionego w ramach promocji w sklepie internetowym sklepkangura.pl zastosowanie mają zasady zwrotów opisane w regulaminie sklepu internetowego, dostępnego pod adresem: https://sklepkangura.pl/reklamacje/

9. Organizatorem promocji jest SYSKO z siedzibą w Łodzi, ul. Bronisławy 22, Łódź 93-308, NIP: 727-182-42-48.

10. Regulamin dostępny jest stronie sklepkangura.pl.