Zwrot zakupionego Towaru

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo do zwrotu zakupionych w sklepie rzeczy odnosi się wyłącznie do rzeczy nieużywanych przez konsumenta.
 2. Zwroty prosimy odsyłać na adres: SYSKO UL. BRONISŁAWY 22, 93-308 ŁÓDŹ. Na paczce prosimy napisać nr zamówienia.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie wraz z dowodem zakupu lub faktury VAT.
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.
 5. Konsument, w razie zwrotu, musi przedstawić oraz odesłać potwierdzenie zakupu lub kopię faktury, która jest jedynym akceptowanym przez sklep dowodem zakupu.
 6. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto bankowe przez niego podane, w przeciągu 14 dni od otrzymania towarów i poprawnego numeru konta konsumenta orz weryfikacji przez sklep stanu rzeczy jako nieużywanych.
 7. Formularz odstąpienia od umowy dostępny TUTAJ.

Gwarancja i reklamacja Towaru

 1. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta.
 2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.
 3. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 12 miesięcy od daty zakupu oraz posiadanie paragonu wydanego przez sklep. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych.
 4. Formularz reklamacyjny dostępny TUTAJ.
 5. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres: SYSKO UL. BRONISŁAWY 22, 93-308 ŁÓDŹ. Na paczce prosimy napisać nr zamówienia.